Investeringsbehov av Palladium, ekonomisk uppföljning, bidrag till folkbildningen m.m.

Mötets datum:

mån, 2017-06-19

Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-06-19. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

1. Ekonomisk månadsuppföljning

2. Återrapportering av ekonomisk analys av Palladium

3. Investeringsbehov av Palladium

4. Miljödiplomering av verksamheten

5. Bidrag till folkbildningen 2017

6. Åldersgränser i öppen verksamhet på fritidsgårdarna

7. Meddelanden till kultur- och fritidsnämnden 2017

8. Återrapportering av delegationsbeslut

Läs allt: Investeringsbehov av Palladium, ekonomisk uppföljning, bidrag till folkbildningen m.m.

Kommentera