Inbjudan till samråd 3 maj kl 18 i Estrad: Genomfart Alingsås och Lyckan – förslag till planprogram

Inbjudan till samråd kring förslag till planprogram för E 20, sträckan Hedvigsberg–Kristineholm, samt för området Lyckan (A+) och kvarteret Rådstugan, Alingsås kommun. Programsamrådet pågår under tiden 19 april 2017 – 11 maj 2017

Läs allt: Inbjudan till samråd 3 maj kl 18 i Estrad: Genomfart Alingsås och Lyckan – förslag till planprogram

Kommentera