Idéworkshops med AllAgeHub

Vill du vara hitta och utveckla nya lösningar som bidrar till att människor, oavsett funktionsvariation och ålder, kan leva självständiga och trygga liv? Samverkansplattformen AllAgeHub bjuder nu in till workshops där Göteborgsregionens kommuner söker partners för innovationsprojekt inom välfärdsteknologi.

Läs allt: Idéworkshops med AllAgeHub

Kommentera