Grundkurs i livsmedelshygien för småskaliga livsmedelsförädlare och landsbygdsföretag

Utbildningsinnehåll Utbildningen ger grundläggande och ökade kunskaper om livsmedelssäkerhet och redlighet samt vilka krav som ställs på en livsmedelsproducent för att utveckla, sälja eller förädla olika råvaror och produkter.

Läs allt: Grundkurs i livsmedelshygien för småskaliga livsmedelsförädlare och landsbygdsföretag

Kommentera