Genomfart Alingsås och Lyckan – planprogram

Posted on Bygga/Bo 170

Inbjudan till samråd kring förslag till planprogram för E 20, sträckan Hedvigsberg–Kristineholm, samt för området Lyckan (A+) och kvarteret Rådstugan, Alingsås kommun. Programsamrådet pågår under tiden 19 april 2017 – 11 maj 2017

Läs allt: Genomfart Alingsås och Lyckan – planprogram

Kommentera