Framtidens kultur- och fritidsliv i Alingsås kommun, remissvar över nytt reglemente, återrapportering av arbetsmiljöarbetet m.m.

Mötets datum:

mån, 2016-10-24

Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-10-24. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
  1. Information
  2. Ekonomisk uppföljning per månad
  3. Återrapportering av arbetet med att genomföra handlingsplan för en bättre arbetsmiljö
  4. Framtidens kultur- och fritidsliv i Alingsås kommun
  5. Sammanträdestider 2017
  6. Revidering av delegationsordningen
  7. Remissvar, förslag till nytt reglemente för nämnderna
  8. Meddelanden till Kultur- och fritidsnämnden 2016
  9. Anmälan av delegationsbeslut 2016
  10. Uppvaktande av alingsåsare som visat framgång i större mästerskap

 

Läs allt: Framtidens kultur- och fritidsliv i Alingsås kommun, remissvar över nytt reglemente, återrapportering av arbetsmiljöarbetet m.m.

Kommentera