Fortum Charge & Drive bygger p-huslösning med 100 laddplatser och energilager i Oslo

Med lite mer än 100 laddplatser i samma parkeringshus kan belastningen på elnätet stundtals bli högt. Därför integrerar Fortum Charge & Drive ett energilager i parkeringshuset. Det hjälper till att kapa effekttopparna och minskar behovet av dyra kapacitetsförstärkningar mot och i elnätet.

Läs allt: Fortum Charge & Drive bygger p-huslösning med 100 laddplatser och energilager i Oslo

Kommentera