Fortsatt starkt år för svensk arbetsmarknad

I september träffades ett 50-tal personer i Utbildningens hus för att ta del av Arbetsförmedlingens senaste arbetsmarknadsprognos som drygt 2000 företag från Västra Götalands län har deltagit i. Prognosen visade på förväntad sysselsättning och arbetslöshet, bedömning av branscher, bristyrken och kommande rekryteringsbehov.

Läs allt: Fortsatt starkt år för svensk arbetsmarknad

Kommentera