Förändring maskininvesteringar 2017, Handlingsplan vid vattenbrist, Miljötekniska konsulter – förorenad mark m.m.

Mötets datum:

tis, 2017-06-20

Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2017-06-20. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

  • Information och överläggningar
  • Ekonomi och verksamhetsuppföljning
  • Förändring maskininvesteringar 2017
  • Handlingsplan vid vattenbrist
  • Miljötekniska konsulter – förorenad mark
  • Anmälan av delegerade beslut till TN 2017-06-20
  • Inkomna skrivelser/meddelanden till TN 2017-06-20

Läs allt: Förändring maskininvesteringar 2017, Handlingsplan vid vattenbrist, Miljötekniska konsulter – förorenad mark m.m.

Kommentera