Flytt av verksamhet på Enehagen m.m.

Mötets datum:

tis, 2015-11-17

Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 17 november 2015. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden.

 • Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten 2016 – First Hotel Grand
 • Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl 2016
 • Information om beroendestöd
 • Flytt av verksamhet på Enehagen
 • Information om flerårsstrategin
 • Månadsrapport kring ensamkommande barn
 • Förvaltningschefen informerar
 • Månadsuppföljning per oktober 2015
 • Ej verkställda beslut till IVO, kvartal 3 2015
 • Verksamhetsberättelse för POSOM 2014-2015 samt handlingsplan 2015
 • Revisionsrapport utredning avseende standardkostnader
 • Meddelanden
 • Övrigt ärende

Läs allt: Flytt av verksamhet på Enehagen m.m.

Kommentera