Flerårsstrategi, Tillsyns- och verksamhetsplan mm

Mötets datum:

tors, 2016-01-28

Protokoll från miljöskyddsnämndens sammanträde 2016-01-28. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

 • Information och överläggningar
 • Behovsutredning 2016-2018 (Miljöreda 2015-1728)
 • Yttrande rörande samrådshandlingar för detaljplan – Bostäder vid Östra Ringgatan (Miljöreda 2016-0069)
 • Yttrande rörande granskningshandlingar av vägplanen E20, delen Bälinge-Vårgårda (Miljöreda 2015-0229)
 • Flerårsstrategi för år 2016-2018 (Miljöreda 2016-0027)
 • Tillsyns- och verksamhetsplan 2016 (Miljöreda 2016-0028)
 • Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016-2019 (Miljöreda 2016-0029)
 • Ekonomisk uppföljning med prognos 2016 (Miljöreda 2016-0041)
 • Uppföljning av beslut (MR 2015-2024)
 • Granskning av miljöskyddsnämndens verksamhetsstyrning och internkontroll (Miljöreda 2015-1366)
 • Delegerade Beslut 2016
 • Sammanträdestid för Miljöskyddsnämnden i februari 2016

Läs allt: Flerårsstrategi, Tillsyns- och verksamhetsplan mm

Kommentera