Flerårsstrategi 2017-2019, val av ordförande och vice ordförande till arbetsutskottet, val av representanter till förtroenderåden mm

Mötets datum:

mån, 2017-01-23

Protokoll från vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2017-01-23. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

1. Vård- och äldreomsorgsnämndens flerårsstrategi 2017-2019

2. Fyllnadsval av ordförande och vice ordförande i arbetsutskottet 2017-2018

3. Fyllnadsval av ordförande och ledamot till KPR

4. Val av justerare 23 januari 2017-31 december 2018

5. Val av representanter till förtroenderåden 2017-2018

6. Kommunala pensionärsrådet önskar fler sammanträdesdagar 2017

7. Ej verkställda beslut 2016 – kvartal 4

8. Anmälan av delegationsbeslut 2016 – december

9. Statistik per månad 2016 – december

10. Övriga frågor

11. Meddelanden

Läs allt: Flerårsstrategi 2017-2019, val av ordförande och vice ordförande till arbetsutskottet, val av representanter till förtroenderåden mm

Kommentera