Flerårsstrategi 2017-2019 för tekniska nämnden, Remiss – Motion om ett principiellt ställningstagande för ett kulturliv fritt från djurplågeri – Anna Hansson (MP), m.m.

Mötets datum:

tis, 2017-01-24

Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2017-01-24. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

  • Information och överläggningar
  • Flerårsstrategi 2017-2019 för tekniska nämnden
  • Remiss – Motion om ett principiellt ställningstagande för ett kulturliv fritt från djurplågeri – Anna Hansson (MP)
  • Delegerade beslut
  • Meddelanden
  • Val av ordförande och vice ordförande till tekniska nämndens arbetsutskott

Läs allt: Flerårsstrategi 2017-2019 för tekniska nämnden, Remiss – Motion om ett principiellt ställningstagande för ett kulturliv fritt från djurplågeri – Anna Hansson (MP), m.m.

Kommentera