Flerårsstrategi 2017-2019, Årsbokslut 2016, Ändring av detaljplan för Alingsås – Bostad vid Hjälmareds Allé 14 – Antagande, m.m.

Mötets datum:

mån, 2017-02-20

Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2017-02-20. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

 • Information och överläggningar

 • Flerårsstrategi – samhällsbyggnadsnämnden

 • Årsbokslut – samhällsbyggnadsnämnden

 • Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostad vid Hjälmareds Allé 14, antagande

 • Ansökan om planbesked, Vargen 12

 • Ekåsaryd 1:4. Förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus (2016-0650)

 • Brogärde 2:12, strandskyddsdispens för komplementbyggnad (2016-0596)

 • Simmenäs 1:79, strandskyddsdispens Dnr 2016-0654

 • Östad 15:1, strandskyddsdispens för fritidshus (2016-0674)

 • Delegerade beslut 2017

 • Meddelanden 2017

Läs allt: Flerårsstrategi 2017-2019, Årsbokslut 2016, Ändring av detaljplan för Alingsås – Bostad vid Hjälmareds Allé 14 – Antagande, m.m.

Kommentera