Finansierar skattebetalarna i Västra Götaland tvätteritjänster till sjukvården i Värmland?

​Konkurrensverket (ärende dnr 624/2017) har ålagt Västra Götalandsregionen att redogöra för sin försäljning av tvätteritjänster åt andra kommuner och landsting – bland annat Landstinget i Värmland. Senast imorgon, den 21 december, måste Västra Götalandsregionen inkomma med svar och redogöra i det…

Läs allt: Finansierar skattebetalarna i Västra Götaland tvätteritjänster till sjukvården i Värmland?

Kommentera