FESTIVALSTRÖMER 2018

Tosdagen den 26 April 16-21 prövar musikinriktningen ett festligare format för konsert på ES. Musikfestivalen FESTIVALSTRÖMER 2018 sker i Alströmerteatern och på Arena 11 och ger musikeleverna möjligheter att spela mer, lite längre och i fler band än tidigare. Även egenproducerad DJ-musik från musikproduktionseleverna presenteras på festivalen.

Läs allt: FESTIVALSTRÖMER 2018

Kommentera