Extrainsatt nämnd! Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Uppdrag: Scenarier framtida organisation inkl. konsekvensanalyser.

Mötets datum:

tis, 2015-12-01

Protokoll från (extrainsatt) Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2015-12-01. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

§ 211 Uppdrag: Scenarier framtida organisation inkl. konsekvensanalyser

§ 212 Uppdrag: Scenarier framtida organisation inkl. konsekvensanalyser

Läs allt: Extrainsatt nämnd! Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Uppdrag: Scenarier framtida organisation inkl. konsekvensanalyser.

Kommentera