Ekonomisk månadsuppföljning, Sammanträdestider för 2016, Detaljplan för Västra Bodarna – Friluftsskolan vid Mossbergs väg 14 m.m.

Mötets datum:

mån, 2015-11-23

 • Information och överläggningar
 • Ekonomisk månadsuppföljning
 • Sammanträdestider för Samhällsbyggnadsnämnden 2016
 • Erska 2:56, ansökan om planbesked
 • Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Rubingatan 1, Kristallen 1, antagande
 • Detaljplan för Västra Bodarna, Friluftsskolan vid Mossbergs väg 14, samråd (proj.nr 23 809)
 • Västerbodarna 1:292, Förhandsbesked, Nybyggnad av två enbostadshus
 • Vässenbo 1:29, Förhandsbesked, nybyggnad av enfamiljshus, DNR 2015-356
 • Ingared 4:32, Bygglov och strandskyddsdispens, tillbyggnad av gäststuga med bastu
 • Delegerade beslut 2015
 • Meddelanden 2015

Läs allt: Ekonomisk månadsuppföljning, Sammanträdestider för 2016, Detaljplan för Västra Bodarna – Friluftsskolan vid Mossbergs väg 14 m.m.

Kommentera