Ekonomisk månadsuppföljning 2016 m.m.

Mötets datum:

tis, 2016-11-22

Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 22 november 2016. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden.

 • Ekonomisk månadsuppföljning 2016
 • Månadsrapport kring ensamkommande barn 2016
 • Handlingsplan med ökat fokus på effektiviseringar, bemanning och organisation
 • Utvärdering av effektiviteten i öppna insatser för barn och unga
 • Utredning personlig assistans på entreprenad
 • Omställning vid hantering av ensamkommande barn
 • Åtgärder för budget i balans 2016
 • Redogörelse för socialnämndens användning av flyktingfonden för ensamkommande barn
 • Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 2016
 • Medel till införskaffande av digital tidbokningsfunktion till socialtjänstens reception med sms-notering och incheckning
 • Meddelanden

Läs allt: Ekonomisk månadsuppföljning 2016 m.m.

Kommentera