Detaljplan för Alingsås – Bostäder vid Rektorsgatan (projekt nr 23206) – beslut om granskning, m.m.

Mötets datum:

mån, 2017-08-21

Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2017-08-21. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

 • Information och överläggningar
 • Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden
 • Namnförslag på gatunamn Korngärdesvägen
 • Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Rektorsgatan (projekt nr 23206), beslut om granskning
 • Edshult 1:22, Förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus (dnr Byggreda 2016-0552)
 • Snurrebo 2:1, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus och garage
 • Hemsjö-Krok 2:4, bygglov för enbostadshus och garage med lokaliseringsprövning (dnr Byggreda 2017-0253)
 • Slävik 1:15, bygglov för enbostadshus och garage, med lokaliseringsprövning (dnr Byggreda 2017-0229)
 • Upplo 1:1 – Upplo 6:1, permanent bygglov för kontor och personalbyggnad med lokaliseringsprövning
 • Hjälmared 1:76, strandskyddsdispens, markhöjning av golfbana
 • Hästhagen 1:19, strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad (dnr Byggreda 2017-0343)
 • Sjötorp 1:18, strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnader (dnr Byggreda 2017-0381)
 • Torska 3:1, strandskyddsdispens för enbostadshus (dnr Byggreda 2017-0291)
 • Delegerade beslut 2017
 • Meddelanden 2017
 • Mellby 4:39
 • Ändring av tidpunkt för arbetsutskottets sammanträde i september
 • Planuppdrag Tygvävaren 3
 • Afzeliiskolan 2

Läs allt: Detaljplan för Alingsås – Bostäder vid Rektorsgatan (projekt nr 23206) – beslut om granskning, m.m.

Kommentera