Derome blir del i en av världens främsta forskningsmiljöer

I Lund skapas just nu området Brunnshög, ett helt nytt svenskt pilotprojekt för att visa hållbar, attraktiv stadsutveckling och ny byggnadsteknik. Och Derome är med på framtidståget. Med trä som given grundstomme och miljömedvetenhet i fokus kommer Derome Mark & Bostad att bygga nio plusenergihus…

Läs allt: Derome blir del i en av världens främsta forskningsmiljöer

Kommentera