Delårsbokslut 2015, Reviderad nämndbudget 2015 med konsekvensbeskrivning, Avfall och VA som egna resultatenheter, Förändring av avfallstaxan 2016 – 2020 m.m.

Mötets datum:

tis, 2015-09-08

Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2015-09-08. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
 • Information och överläggningar
 • Delårsbokslut 2015
 • Reviderad nämndbudget 2015 med konsekvensbeskrivning
 • Kapitaltjänst för investeringar i kv. Bryggaren m fl
 • Skriftliga frågor till nämnderna inom ramen för den årliga granskningen för Alingsås kommun 2015
 • Tilldelningsbesked överföringsledning Saxebäcken
 • Färgens vattenskyddsområde
 • Avfall och VA som egna resultatenheter
 • Förändring av avfallstaxan 2016 – 2020
 • Detaljplan för Alingsås, bostäder vid Skårsvägen
 • Delegerade beslut 2015
 • Inkomna skrivelser 2015

Läs allt: Delårsbokslut 2015, Reviderad nämndbudget 2015 med konsekvensbeskrivning, Avfall och VA som egna resultatenheter, Förändring av avfallstaxan 2016 – 2020 m.m.

Kommentera