Därför luktar det illa i allén

Posted on Bygga/Bo 321

Den kvalmiga lukten orsakas av ett naturfenomen. Just nu är det väldigt många bladlöss på lindarna i allén och Alströmersgatan. Bladlössen producerar så kallad honungsdagg som när den bryts ned bildar bland annat smörsyra. Det är smörsyran som luktar illa. Den nedbrytningsprocessen är helt ofarligt för träd, människor och djur. Läs mer…

Läs allt: Därför luktar det illa i allén

Kommentera