Brottsofferjouren uppmärksammar Internationella Brottsofferdagen

Den 22 februari uppmärksammar brottsofferjourer över hela landet Internationella Brottsofferdagen. Föreläsningar, informationsinsatser, filmvisningar och andra arrangemang anordnas för att belysa brottsoffers situation och sprida kunskap om det stöd som finns för dem som utsatts för brott.

Läs allt: Brottsofferjouren uppmärksammar Internationella Brottsofferdagen

Kommentera