Brottsförebyggande insats på rastplatserna

Under några veckor har polisen i Halland haft extra kontroll på rastplatserna längs E6. Civila patruller har uppehållit sig på rastplatserna nattetid för att skapa en bild av vilka som rör sig där. Allt för att förebygga de olika brott som sker där.

Läs allt: Brottsförebyggande insats på rastplatserna

Kommentera