Beslut om väsentlighets- och riskanalys, Riktlinjer för stadsnära odling på allmän plats i Alingsås kommun m.m.

Mötets datum:

tis, 2016-12-13

Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2016-12-13. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
  • Information och överläggningar
  • Ekonomisk månadsuppföljning 2016
  • Beslut om väsentlighets- och riskanalys
  • Tekniska nämndens delegationsordning
  • Riktlinjer för stadsnära odling på allmän plats i Alingsås kommun
  • Delegerade beslut 2016
  • Inkomna skrivelser 2016

 

Läs allt: Beslut om väsentlighets- och riskanalys, Riktlinjer för stadsnära odling på allmän plats i Alingsås kommun m.m.

Kommentera