Beslut att använda namnet Nolhga Parkbad, synpunktshantering, uppvaktning av alingsåsare som vunnit framgång i större mästerskap m.m.

Mötets datum:

fre, 2016-11-25

Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-11-25. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

  • Information och överläggningar
  • Ekonomisk uppföljning per månad
  • Beslut att använda namnet Nolhaga Parkbad
  • Synpunktshantering 2016
  • Erasmus+ Ung och Aktiv 2015-2017
  • Uppvaktande av alingsåsare som visat stor framgång i större mästerskap
  • Anmälan av delegationsbeslut 2016
  • Meddelanden till Kultur- och fritidsnämnden 2016
  • Övriga frågor

Läs allt: Beslut att använda namnet Nolhga Parkbad, synpunktshantering, uppvaktning av alingsåsare som vunnit framgång i större mästerskap m.m.

Kommentera