Before Work på Swedish Hydro Solutions den 6 februari

Rent vatten är en rättighet, en jämställdhetsfråga och en hälsofråga. Kanske är det också den allra största utmaningen vi står inför de kommande 20 åren. Trots hårda miljökrav släpper byggarbetsplatser ifrån sig enorma mängder förorenat vatten till omgivningen. Men det vill Swedish Hydro Solutions ändra på – med hjälp av krabbskal.

Läs allt: Before Work på Swedish Hydro Solutions den 6 februari

Kommentera