Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Tillsyn i Alingsås kommun under Vt 2015-Skolinspektionen.

Mötets datum:

mån, 2016-08-22

Protokoll från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2016-08-22. Vid sammanträdet beslutades följande:

§ 50 Tillsyn i Alingsås kommun under VT 2015- Skolinspektionen

Läs allt: Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Tillsyn i Alingsås kommun under Vt 2015-Skolinspektionen.

Kommentera