Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Regiongemensam elevenkät 2016, Personaltäthet för kommunala och fristående förskolor och fritidshem 2016, Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan m.m.

Mötets datum:

tis, 2016-06-21

Protokoll från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2016-06-21. Vid sammanträdet beslutades följande:

§ 42 Budgetuppföljningar 2016

§ 43 Regiongemensam elevenkät 2016

§ 44 Personaltäthet för kommunla och fristående förskolor och fritidshem 2016

§ 45 Nuläge och målsättning rörande barngruppernas storlek i förskolan

§ 46 Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

§ 47 Uppföljning av delegationsbeslut läsåret 15/16

§ 48 Delegationsbeslut 2016- central administration

§ 49 Meddelanden

 

Läs allt: Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Regiongemensam elevenkät 2016, Personaltäthet för kommunala och fristående förskolor och fritidshem 2016, Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan m.m.

Kommentera