Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Lokal försörjningsplan 2016-2018, Konsekvenser av ny upphandling med västtrafik m.m.

Mötets datum:

tis, 2015-03-24

Protokoll från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2015-03-24. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

§ 130 Rapport om nuläge inom barnomsorg 2015

§ 131 Budgetuppföljningar 2015

§ 132 Personaltäthet för kommunala och fristående förskolor och fritidshem 2015

§ 133 Lokalförsörjningsplan 2016-2018

§ 134 Konsekvenser av ny upphandling med västtrafik

§ 135 Justering av skolskjutsregler

§ 136 Läroplanernas övergripande mål

§ 137 Delegationsbeslut 2015- central administration

Läs allt: Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Lokal försörjningsplan 2016-2018, Konsekvenser av ny upphandling med västtrafik m.m.

Kommentera