Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Kunskapsuppföljning 2017, Ansökan från Ekolek om att bedriva pedagogisk omsorg i Alingsås kommun, Ansökan ur innovationsfond m.m.

Mötets datum:

ons, 2017-05-03

Protokoll från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2017-04-26. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

§ 42 Budgetuppföljningar 2017

§ 43 Kunskapsuppföljning 2017

§ 44 Uppföljning av planer mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2016/2017

§ 45 Ansökan från Ekolek om att bedriva pedagogisk omsorg i Alingsås kommun

§ 46 Ansökan ur innovationsfond

§ 47 Revidering av delegationsförteckning för Barn- och ungdomsförvaltningen 2017

§ 48 Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret 2016/2017

§ 49 Delegationsbeslut 2017- central administration

§ 50 Meddelanden

Läs allt: Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Kunskapsuppföljning 2017, Ansökan från Ekolek om att bedriva pedagogisk omsorg i Alingsås kommun, Ansökan ur innovationsfond m.m.

Kommentera