Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Kunskapsuppföljning 2015, Remiss från Kultur- och fritidsnämnden gällande omlokalisering av verksamhet vid Arena XI m.m.

Mötets datum:

tis, 2015-04-14

Protokoll från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2015-04-14. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

§ 139 Rapport om nuläge inom barnomsorg 2015

§ 140 Budgetuppföljningar 2015

§ 141 Kunskapsuppföljning 2015

§ 142 Likabehandlingsplaner läsåret 2014/2015

§ 143 Remiss från Kultur- och fritidsnämnden gällande omlokalisering av verksamhet vid Arena Elva

§ 144 Delegationsbeslut 2015- central administration

Läs allt: Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Kunskapsuppföljning 2015, Remiss från Kultur- och fritidsnämnden gällande omlokalisering av verksamhet vid Arena XI m.m.

Kommentera