Barn-och ungdomsnämnden beslutade om Interkommunal ersättning 2017- kommuner utanför GR, Läroplanernas övergripande mål, Uppföljning av stödprocesser 2016 m.m.

Mötets datum:

tis, 2016-11-22

Protokoll från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2016-11-22. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

§ 79 Budgetuppföljningar 2016

§ 80 Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR för 2017

§ 81 Interkommunal ersättning 2017- kommuner utanför GR

§ 82 Läroplanernas övergripande mål

§ 83 Uppföljning av stödprocesser 2016

§ 84 Sammanträdestider för Barn- och ungdomsnämnden 2017

§ 85 Revidering av delegationsförteckning för Barn- och ungdomsförvaltningen 2016

§ 86 Remiss- Förslag till reglemente för nämnderna

§ 87 Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret 2016/2017

§ 88 Delegationsbeslut 2016- central administration

§ 89 Meddelanden

Läs allt: Barn-och ungdomsnämnden beslutade om Interkommunal ersättning 2017- kommuner utanför GR, Läroplanernas övergripande mål, Uppföljning av stödprocesser 2016 m.m.

Kommentera