Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Interimistisk elev- och omsorgspeng år 2017, Pedagogisk måltid 2017, Dokumenthanteringsplan för Barn-och ungdomsnämnden 2017 m.m.

Mötets datum:

tis, 2016-12-13

Protokoll från Barn-och ungdomsnämndens sammanträde 2016-12-13. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

§ 90 Rapport om nuläge inom barnomsorg 2016

§ 91 Budgetuppföljningar 2016

§ 92 Interimistisk elev- och omsorgspeng år 2017

§ 93 Pedagogisk måltid 2017

§ 94 Personaltäthet för kommunala och fristående förskolor och fritidshem 2016

§ 95 Dokumenthanteringsplan för Barn- och ungdomsnämnden 2017

§ 96 Anmälan om kränkande behandlingar läsåret 2016/2017

§ 97 Delegationsbeslut 2016- central adminitration

§ 98 Meddelanden

Läs allt: Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Interimistisk elev- och omsorgspeng år 2017, Pedagogisk måltid 2017, Dokumenthanteringsplan för Barn-och ungdomsnämnden 2017 m.m.

Kommentera