Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Handlingsplan ekonomisk balans BUN 2017, Tillsyn fristående förskolor 2017, Regiongemensam elevenkät 2017 m.m.

Mötets datum:

tis, 2017-06-20

Protokoll från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2017-06-20. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

§ 63 Budgetuppföljningfar 2017

§ 64 Handlingsplan ekonomisk balans BUN 2017

§ 65 Nyckeltal grundskola 2016

§ 66 SCB-statistik över personaltäthet inom BoU, våren 2017

§ 67 Ny- och ombyggnation gällande Noltorpsskolan

§ 68 Tillsyn fristående förskolor 2017

§ 69 Föreläggande Solkattens förskola

§ 70 Ålder som urvalskriterium för förskola

§ 71 Ansökan om att utöka antal platser på Vittra förskola

§ 72 Regiongemensam elevenkät 2017

§ 73 Uppföljning av delegationsbeslut läsåret 16/17

§ 74 Ökad fysisk aktivitet i skolan

§ 75 Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret 2016/2017

§ 76 Delegationsbeslut 2017- central administration

§ 77 MeddelandenLäs allt: Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Handlingsplan ekonomisk balans BUN 2017, Tillsyn fristående förskolor 2017, Regiongemensam elevenkät 2017 m.m.

Kommentera