Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Flerårsstrategi 2017-2019, Grundsärskolan åk 7-9 organisation, Uppföljning av fristående förskolors köhantering 2016 m.m.

Mötets datum:

tis, 2017-02-21

Protokoll från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2017-02-21. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

§ 14 – Årsredovisning 2016 Barn- och ungdomsnämnden

§ 15 – Flerårsstrategi 2017-2019 Barn- och ungdomsnämnden

§ 16 – Årlig grundläggande granskning 2016

§ 17 – Förändrad avgiftsnivå i förskola/familjedaghem barn 1-5 år

§ 18 – Tilläggsförsäkring- olycksfallsförsäkring på fritid

§ 19 – Grundsärskolan åk 7-9 organisation

§ 20 – Remissvar till Utbildningsdepartementet- Politisk information i skolan

§ 21 – Arbetsmiljödelegering 2017

§ 22 – Uppföljning av fristående förskolors köhantering 2016

§ 23 – Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2016

§ 24 – Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats 2016

§ 25 – Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret 2016/2017

§ 26 – Val av ledamöter och ersättare till BUN/AU 2015-2018

§ 27 Delegationsbeslut 2017 – central administration

§ 28 – Meddelanden

Läs allt: Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Flerårsstrategi 2017-2019, Grundsärskolan åk 7-9 organisation, Uppföljning av fristående förskolors köhantering 2016 m.m.

Kommentera