Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Flerårsstrategi 2016-2018, Systematiskt kvalitetsarbete 2016, Rapport om nuläge inom barnomsorg 2015 m.m.

Mötets datum:

tis, 2016-01-26

Protokoll från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2016-01-26. Vid sammanträdet behandlades följande ärnden:

§ 1 Rapport om nuläge inom barnomsorg 2015

§ § Flerårsstrategi 2016-2018 Barn- och ungdomsnämnden

§ 3 Ledning- och kommunikationsplan för extraordinära händelser 2016

§ 4 Systematiskt kvalitetsarbete 2016

§ 5 Revidering av delegationsförteckning för Barn- och ungdomsförvaltningen

§ 6 Val av kontaktpolitiker 2015-2018

§ 7 Barn- och ungdomsnämndens årsplanering 2016

§ 8 Delegationsbeslut 2016- central administration

§ 9 Meddelanden

Läs allt: Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Flerårsstrategi 2016-2018, Systematiskt kvalitetsarbete 2016, Rapport om nuläge inom barnomsorg 2015 m.m.

Kommentera