Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Årsredovisning 2015, Fristående verksamhet i Alingsås kommun 2016, Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2015 m.m.

Mötets datum:

tis, 2016-02-23

Protokoll från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2016-02-23. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

§ 10 Årsredovisning 2015 Barn- och ungdomsnämnden

§ 11 Fristående verksamhet i Alingsås kommun 2016

§ 12 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2015

§ 13 Val av ledamöter och ersättare till BUN/AU 2015-2018

§ 14 Delegationsbeslut 2016- central administration

§ 15 Meddelanden

Läs allt: Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Årsredovisning 2015, Fristående verksamhet i Alingsås kommun 2016, Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2015 m.m.

Kommentera