Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Ansökan ur flyktingfond, Ny- och ombyggnation gällande Noltorpsskolan, Uppdrag: Fler uteförskolor i Alingsås kommun m.m.

Mötets datum:

tis, 2017-03-28

Protokoll från Barn-och ungdomsnämndens sammanträde 2017-03-28. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

§ 29 – Budgetuppföljningar 2017

§ 30 – Ansökan ur flyktingfond

§ 31 – Ny- och ombyggnation gällande Noltorpsskolan

§ 32 – Arbetsmiljö- Risk- och konsekvensanalyser 2016-2017

§ 33 – Personaltäthet för kommunala och fristående förskolor och fritidshem 2017

§ 34 – Reviderad mall för ansökan om fristående verksamheter

§ 35 – Uppdrag: Scenarier framtida organisation inkl. konsekvensanalyser

§ 36 – Uppdrag: Fler uteförskolor i Alingsås kommun

§ 37 – Uppdrag: Utegrundskola och utefritids i Alingsås kommun

§ 38 – Val av kontaktpoltiker 2015-2018

§ 39 – Anmälningar om kränkande behandlingar läsåret 2016/2017

§ 40 – Delegationsbeslut 2017- central administration

§ 41 – Meddelanden

Läs allt: Barn- och ungdomsnämnden beslutade om Ansökan ur flyktingfond, Ny- och ombyggnation gällande Noltorpsskolan, Uppdrag: Fler uteförskolor i Alingsås kommun m.m.

Kommentera