Åtta av tio invånare i Sverige återvinner

Sveriges hushåll är bra på att återvinna, 8 av 10 personer lämnar förpackningar och tidningar till återvinning. Det visar Återvinningsbarometern som genomförts av Sifo på uppdrag av Förpacknings – och tidningsinsamlingen, FTI. De vanligaste förpackningarna att lämna till insamling på FTI:s mer än…

Läs allt: Åtta av tio invånare i Sverige återvinner

Kommentera