Åtgärder för budget i balans 2016, IOP-avtal avseende vårdkedja för äldre, Program för vård och omsorg vid demenssjukdom med mera

Mötets datum:

mån, 2016-06-20

Protokoll från vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 216-06-20.
Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
  1. Åtgärder för budget i balans 2016 – Återremiss
  2. Uppdrag att utreda förutsättningar att ingå ett IOP-avtal
  3. Demensprogram för Alingsås kommun
  4. Revidering av dokumenthanteringsplan
  5. Revidering av delegationsförteckning
  6. Statistik per månad 2016 – maj,
  7. Anmälan av delegationsbeslut 2016 – maj
  8. Övriga frågor
  9. Meddelanden

 

Läs allt: Åtgärder för budget i balans 2016, IOP-avtal avseende vårdkedja för äldre, Program för vård och omsorg vid demenssjukdom med mera

Kommentera