Årsredovisning 2016, ordförande till biblioteksrådet, uppdrag att undersöka miljöcertifiering av verksamheten m.m.

Mötets datum:

mån, 2017-02-20

Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-02-20. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

  • Ekonomisk uppföljning per månad
  • Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2016
  • Uppdrag från nämnd – organisationsöversyn
  • Remissvar: motion angående att göra Alingsås till en friluftskommun – Stefan Svensson (KD) m fl
  • Utse ordförande till biblioteksrådet
  • Uppdrag från nämnden; förvaltningen får i uppdrag att undersöka förutsättning för miljöcertifiering av verksamheten
  • Ansökan om bidrag till sommarlovsaktiviteter
  • Ansökan om bidrag till kulturskolan
  • Meddelanden till kultur- och fritidsnämnden 2017
  • Återrapportering av delegationsbeslut

Läs allt: Årsredovisning 2016, ordförande till biblioteksrådet, uppdrag att undersöka miljöcertifiering av verksamheten m.m.

Kommentera