Årsredovisning 2016, Kommundoktorand och Åtgärder för att möta behovet av korttidsplatser

Mötets datum:

mån, 2017-02-20

1. Årsredovisning 2016 – omedelbar justering

2. Kommundoktorand

3. Åtgärder för att möta behovet av korttidsplatser

4. Val av ledamot i vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott efter Kristina

Grapenholm (L) – Ingela Andreen (L)

5. Val av personlig ersättare i vård- och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott efter Ingela

Andreen(L) – Kristina Grapenholm (L)

6. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från nämnd till förvaltningschef

7. Statistik per månad 2017 – januari

8. Anmälan av delegationsbeslut 2017 – januari

9. Övriga frågor

10. Meddelanden

Läs allt: Årsredovisning 2016, Kommundoktorand och Åtgärder för att möta behovet av korttidsplatser

Kommentera