Årsredovisning 2016, digitala utvecklingsinitiativ 2017 och svar på motion angående aktiveringskrav som villkor för försörjningsstöd

Mötets datum:

tis, 2017-02-21

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2017-02-21. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

1. Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten – Pizzeria och Grill Kvarnen

2. Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten – Harrys Alingsås

3. Månadsrapport kring ensamkommande barn 2017

4. Årsredovisning 2016

5. Svar på motion angående aktiveringskrav som villkor för försörjningsstöd – Anton Oskarsson (M) m fl

6. Digitala utvecklingsinitiativ 2017

7. Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl 2017

8. Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2016

9. Rekommendation angående Utväg Södra Älvsborg – finansiering och avtal

10. Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 2016

11. Meddelanden

12. Anmälan av delegationsbeslut

Läs allt: Årsredovisning 2016, digitala utvecklingsinitiativ 2017 och svar på motion angående aktiveringskrav som villkor för försörjningsstöd

Kommentera