Årsredovisning 2015, Flerårsstrategi m.m.

Mötets datum:

tis, 2016-02-02

Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-02-02. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

5. Information och överläggningar
6. Årsredovisning 2015
7. Kultur- och fritidsnämndens Flerårsstrategi 2016-2018
10. Anmälan av delegationsbeslut 2016
11. Meddelanden till Kultur- och fritidsnämnden 2016
12. Övriga frågor

Läs allt: Årsredovisning 2015, Flerårsstrategi m.m.

Kommentera