Årsredovisning 2015, Flerårsstrategi 2016-2018, Uppdrag att utreda förutsättningar att ingå IOP-avtal mm.

Mötets datum:

mån, 2016-02-22

Protokoll från vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2016-02-22.
Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

Läs allt: Årsredovisning 2015, Flerårsstrategi 2016-2018, Uppdrag att utreda förutsättningar att ingå IOP-avtal mm.

Kommentera