Årsredovisning 2015, Flerårsstrategi 2016-2018 m.m.

Mötets datum:

tis, 2016-02-23

Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2016-02-23. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

  • Information och överläggningar
  • Årsredovisning 2015 Tekniska nämnden
  • Flerårsstrategi 2016-2018 Tekniska nämnden
  • Utbetalning av ett extra vägbidrag till fyra vägföreningar som kompensation för halvering av 2015 års bidrag beroende på nämndens sparbeting
  • Verksamhetsområde för VA – Sundet
  • Kontrakt för entreprenad VA inom Saxebäcken
  • Delegerade beslut
  • Inkomna skrivelser

Läs allt: Årsredovisning 2015, Flerårsstrategi 2016-2018 m.m.

Kommentera