Årsredovisning 2015, Begäran om åtgärdsplan för bättre luftkvalitet mm

Mötets datum:

mån, 2016-02-22

Protokoll från Miljöskyddsnämndens möte 2016-02-22.

  • Begäran om åtgärdsplan för bättre luftkvalitet (2016-0178)
  • Uppföljning och bokslut 2015 (Miljöreda 2015-0769)
  • Ekonomisk uppföljning med prognos 2016 (Miljöreda 2016-0041)
  • Delegerade Beslut 2016

Läs allt: Årsredovisning 2015, Begäran om åtgärdsplan för bättre luftkvalitet mm

Kommentera