Årsbokslut 2016 Tekniska nämnden, Svar på remiss gällande förslag om överföring av ansvar för kollektivtrafiken till tekniska nämnden, m.m.

Mötets datum:

tis, 2017-02-21

Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2017-02-21. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

  • Information och överläggningar
  • Årsbokslut 2016 Tekniska nämnden
  • Förlängning av kontrakt, markskötsel norra kommundelen
  • Anmälan av delegerade beslut till TN 2017-02-21
  • Inkomna skrivelser/meddelanden till TN 2017-02-21
  • Svar på remiss gällande förslag om överföring av ansvar för kollektivtrafiken till tekniska nämnden

Läs allt: Årsbokslut 2016 Tekniska nämnden, Svar på remiss gällande förslag om överföring av ansvar för kollektivtrafiken till tekniska nämnden, m.m.

Kommentera